Bilmax.com

Besöks- och postadress: Hästskovägen 10, 95336 Haparanda

Postadress Finland: PL 67, 96101 Rovaniemi

Försäljnings- och inköpservice

info@bilmax.com

Veli Mellajärvi (FI, SV)
+46 72 451 05 99
veli.mellajarvi@bilmax.com

Petri Niemi (FI, SV)
+46 72 450 0128
petri.niemi@bilmax.com

Matias Keränen (FI, SV)
+46 72 450 0123
matias.keranen@bilmax.com

Benjamin Miettinen (FI, SV)
+46 70 230 5858
benjamin.miettinen@bilmax.com

Kontakta oss