Bilmax.com

Besöks- och postadress: Hästskovägen 10, 95336 Haparanda

Postadress Finland: Box 67, 96101 Rovaniemi

Faktureringsinstruktioner (PDF)

Försäljnings- och inköpsservice

0207 599 980
info@bilmax.com

Direkt kontaktinformation för säljare

Petri Niemi (FI, SV)
+46 72 450 0128
petri.niemi@bilmax.com

Benjamin Miettinen (FI, SV)
SV: +46 72 451 05 99, FI: +358 400 169 334
benjamin@bilmax.com

Matias Keränen (FI, SV)
+46 72 450 0123
matias.keranen@bilmax.com

Kontakta oss